Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
91 444 3115 | service.inter-lab@wzieu.pl
 


Pracownia Fokusowa

Zadania Pracowni Fokusowej skupiają się na przeprowadzaniu zogniskowanych wywiadów grupowych, w tym na uruchomieniu stanowisk eyetrackingowych ze specjalistycznymi urządzeniami i oprogramowaniem do monitorowania ruchu i natężenia gałek ocznych. System monitoringu, tj. kamera i mikrofony kierunkowe, z których bezpośredni podgląd możliwy jest w obserwatorium zza lustra weneckiego pozwala na zarejestrowanie, a następnie zanalizowanie reakcji uczestników różnych badań, np. sprawdzania reakcji na produkty w projektach marketingowych.

Pobierz folder informacyjny
plik w formacie pdf, rozmiar 4,95 MB

Osoby do kontaktu:

dr Urszula Chrąchol-Barczyk
mail: urszula.chrachol@wzieu.pl

dr Kamila Peszko
mail: kamila.peszko@wzieu.pl


© 2023 Service Inter-lab