Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
91 444 3115 | service.inter-lab@wzieu.pl
 


Laboratorium Giełdowe (GiełdaLab)

Laboratorium służy zarówno studentom, pracownikom naukowym jak i przedsiębiorcom dla celów badawczych oraz poszerzeniu atrakcyjności dydaktycznej poprzez dostęp do aktualnych danych rynkowych i narzędzi rynku kapitałowego, a także jest miejscem spotkań i dyskusji poświęconych tematyce rynku kapitałowego. Zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu inwestowania na giełdzie oraz wspomaga analizę atrakcyjności inwestycyjnej instrumentów finansowych. Dzięki wyposażeniu Laboratorium Giełdowego użytkownicy mają dostęp do aktualnych danych dotyczących poszczególnych instrumentów finansowych oraz najnowszych informacji z rynku kapitałowego.

Osoba do kontaktu:
dr Dominika Kordela
Kierownik Laboratorium
mail: dominika.kordela@wzieu.pl


© 2023 Service Inter-lab